Thông tin chuyển khoản

Chuyển khoản qua ngân hàng:

Số tài khoản: 1849317

Tên chủ tài khoản: HUYNH THI THANH TRANG

Tên ngân hàng: ACB (Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu) Chi nhánh: ACB – PGD THACH DA

chuyển khoản qua Momo: